PROFIL SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ PODMIENKY
FTP PRÍSTUP
PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ
DOKONČOVACIE SPRACOVANIE
REFERENCIE
KONTAKT
   slovensky
   magyar
   english
   deutch
OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Nec Arte s.r.o. patrí k tlačiarňam, ktoré si vážia svojho zákazníka a poskytujú čo najkomplexnejšie služby v celom rozsahu polygrafického reťazca. Sú spoľahlivým a stabilným partnerom, ktorý si zakladá na korektných obchodných vzťahoch.

Priložené formuláre

Prvým krokom dobrej spolupráce je cenová ponuka, s ktorou sú spokojné obe strany – ako zákazník, tak i zhotoviteľ. Cenová ponuka je predlohou pre objednávku, ktorou zadávateľ záväzne objednáva u zhotoviteľa výrobu polygrafickej tlačoviny, s presne definovanými parametrami z príslušnej cenovej ponuky. Súčasťou objednávky je aj dodací termín. Ten musí byť potvrdený kompetentnou osobou zo spoločnosti Nec Arte spol. s r.o.

Objednávka môže byť prijatá osobne, poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Súčasne s prvou objednávkou odovzdá zadávateľ výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (príp. kópiu). V prípade prvej spolupráce navrhuje zhotoviteľ 50% zálohovú platbu v čase zadávania podkladov a ponúka 14 dňovú splatnosť faktúry odo dňa dodania tovaru.

Spoločnosť Nec Arte s.r.o. sa zaväzuje objednanú tlačovinu vyprodukovať vždy riadne, včas a bez vád. Túto skutočnosť potvrdzujú naši dlhoroční spokojní zákazníci.

PROFIL SPOLOČNOSTI  |  OBCHODNÉ PODMIENKY  |  FTP PRÍSTUP  |  PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ  |  DOKONČOVACIE SPRACOVANIE  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
Copyright © 2002-2023 NEC ARTE s. r. o., Všetky práva vyhradené., WEB Design: GLS