PROFIL SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ PODMIENKY
FTP PRÍSTUP
PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ
DOKONČOVACIE SPRACOVANIE
REFERENCIE
KONTAKT
   slovensky
   magyar
   english
   deutch
PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Nec Arte spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou boli grafické práce a vytváranie tlačových podkladov. V roku 1996 došlo k rozšíreniu činnosti o polygrafické práce týkajúce sa prípravy tlače t.j. prepressu. Najväčší pokrok zaznamenala v roku 2005, kedy sa spoločnosť Nec Arte spol. s r.o., pod vedením terajšej konateľky Szilvie Meszlényiovej, vyprofilovala na tlačiareň, poskytujúcu komplexné polygrafické služby - počnúc prípravou tlačových podkladov až po samotnú tlač a vyhotovovanie polygrafickej tlačoviny.

V súčasnosti je spoločnosť Nec Arte spol. s r.o. vnímaná ako hárková ofsetová tlačiareň, v ktorej sa potláčajú periodické i neperiodické tlačoviny, jadro ktorých tvoria postery, prospekty, plagáty, letáky, brožúry i knihy v nižších nákladoch. Ročne vyprodukuje tlačoviny v objeme 56,5 mil. Sk a potlačí 360 ton papiera.

PROFIL SPOLOČNOSTI  |  OBCHODNÉ PODMIENKY  |  FTP PRÍSTUP  |  PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ  |  DOKONČOVACIE SPRACOVANIE  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
Copyright © 2002-2023 NEC ARTE s. r. o., Všetky práva vyhradené., WEB Design: GLS