PROFIL SPOLOČNOSTI
OBCHODNÉ PODMIENKY
FTP PRÍSTUP
PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ
DOKONČOVACIE SPRACOVANIE
REFERENCIE
KONTAKT
   slovensky
   magyar
   english
   deutch
TIPY A TRIKY

Na čo musíte dávať pozor? To všetko nájdete tu.

Pri vytváraní vstupného formátu pre zariadenie Basys Print CTcP, budete potrebovať driver na vytvorenie PS súborov, a nakolko najspolahlivejšie sa dá vytvoriť PDF z PS súboru, tak je nutnosť Acrobat Distilleru.

Pre vyraďovací program a samotné CTcP je nutný formát PDF 1.4. Máme k dispozícii aj konfiguráciu pre acrobat distiller, ktorú stačí skopírovať do zložky Acrobat4/Distiller/Settings a naštartovať Acrobat Distiller. V hlavnom okne zvoľte settings / Job Options / CTP NECARTE.

    Kompozit PS nemôže obsahovať 5 fileový eps (DCS 1.0, 2.0) len kompozit eps alebo tiff.
    Ideálne rozlíšenie obrázkov 300 dpi (nepoužívajte väčšie rozlíšenie).
    Obrázky len v CMYK (nie RGB, lab, atď).
    Pre orez používajte +3mm, pri obálkách minimálne 5 mm.
    Na pomenovanie PS súborov nepoužívajte medzislovné medzery, interpunkčné znamienka a z
      pomenovania súboru musí jednoznačne vyplývať označenie strany číslicou a názov publikácie
      Oznacenie.pdf
    V žiadnom prípade nepoužívajte k tvorbe PDF, tlačový ovládač Acrobat PDFWriter! Tento tlačový
      ovládač je určený výhradne pre kancelárske použitie.
    Vyhnite sa True Type
    Používajte Type1, Type3 a OpenType
    Žiadne umelé boldy a kurzívy
    Nepoužívajte hairline (najtenšia linka – 02 pt), pre rastrové linky minimálne 0,5 pt.
    Raster od 5% do 95%
    Ideálne rozlíšenie obrázkov 300 dpi (nepoužívajte vačšie rozlíšenia).

PROFIL SPOLOČNOSTI  |  OBCHODNÉ PODMIENKY  |  FTP PRÍSTUP  |  PRÍPRAVA TLAČE
TLAČ  |  DOKONČOVACIE SPRACOVANIE  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
Copyright © 2002-2023 NEC ARTE s. r. o., Všetky práva vyhradené., WEB Design: GLS