O nás

NecArte

Náš príbeh

Spoločnosť Nec Arte spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou boli grafické práce a vytváranie tlačových podkladov. V roku 1996 došlo k rozšíreniu činnosti o polygrafické práce týkajúce sa prípravy tlače t.j. prepressu. Najväčší pokrok zaznamenala v roku 2005, kedy sa spoločnosť Nec Arte spol. s r.o., pod vedením terajšej konateľky Szilvie Meszlényiovej, vyprofilovala na tlačiareň, poskytujúcu komplexné polygrafické služby – počnúc prípravou tlačových podkladov až po samotnú tlač a vyhotovovanie polygrafickej tlačoviny.

V súčasnosti je spoločnosť Nec Arte spol. s r.o. vnímaná ako hárková ofsetová tlačiareň, v ktorej sa potláčajú periodické i neperiodické tlačoviny, jadro ktorých tvoria postery, prospekty, plagáty, letáky, brožúry i knihy v nižších nákladoch. Ročne vyprodukuje tlačoviny v objeme 56,5 mil. Sk a potlačí 360 ton papiera.

Nákupný košík